«Арт-диалог» - художественная школа в помощь общеобразовательной. Написание сочинения по картине.

13 марта 2019

«Арт-диалог» - художественная школа в помощь общеобразовательной. Написание сочинения по картине.
https://timiryazevo.paint.mos.ru/activity/performances/art-dialog/art-dialog-khudozhestvennaya-shkola-v-pomoshch-obshcheobrazovatelnoy-napisanie-sochineniya-po-kartin/?clear_cache=Y

«Арт-диалог» - художественная школа в помощь общеобразовательной.  Написание сочинения по картине.